Po dużym wysiłku i wielu sukcesach przyszedł czas nas nagrody dla najlepszych. Laureaci olimpiad przedmiotowych z Bydgoszczy, odebrali wyróżnienia za swoją ciężką pracę. Laury powędrowały też do nauczycieli, bo - jak w każdej dyscyplinie olimpijskiej - także i tu liczy się wysiłek zespołowy.

To ich wielki dzień. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy przyszedł czas na świętowanie sukcesu. 172 uczniów z 33 szkół odebrało nagrody prezydenta Bydgoszczy. To młodzi ludzie, którzy zostali finalistami lub laureatami olimpiad na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Tytuł finalisty albo laureata olimpiady to dla ucznia przepustka na studia; dla szkoły - prestiż i uznanie. Praca z tak zdolnymi ludźmi to jednak nie lada wyzwanie.

Nauczyciele muszą sprostać wymaganiom stawianym przez uczniów. Dlatego również oni, w sumie 111 osób, odebrali nagrody. Uroczystość odbyła się w auli Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.