15,2 tys. ha drzew zostało powalonych i zniszczonych wskutek nawałnic w Kujawsko-Pomorskiem - "bilansuje" Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu. Najwięcej szkód zostało wyrządzonych w Borach Tucholskich.

Bardzo dotkliwe straty poniosły Nadleśnictwa Woziwoda - 800 ha lasów, 200 tys. m sześc. drewna oraz Zamrzenica - 500 ha lasów, 200 tys. m sześc. drewna. Dużo strat jest też w Nadleśnictwach Runowo, Szubin i Przymuszewo. W lasach wiele dróg jest nieprzejezdnych, część nadleśnictw nie ma prądu.

Obecne straty materialne przewyższają te, które zostały wyrządzone przez trąbę powietrzną 14 lipca 2012 r. w Borach Tucholskich, w Nadleśnictwie Trzepciny i Nadleśnictwie Osie. Wówczas trąba wyrwała z korzeniami i zniszczyła 550 ha lasów, w pasie o długości ponad 9 km i szerokości 300-400 m. Z lasu usunięto 142 tys. m sześc. drewna. Na miejsce usuniętych drzew zostały posadzone nowe.