Radni Platformy Obywatelskiej z Torunia apelują do rządu o wdrożenie kompleksowego programu wsparcia samorządów w walce ze smogiem. Klub PO przygotował i złożył już u przewodniczącego rady miasta projekt, kierowanego do Prezes Rady Ministrów, stanowiska w tej sprawie.

- Kluczową sprawą dla walki ze smogiem jest w dalszym ciągu istnienie projektu „Kawka”, w ramach którego każdy zwykły mieszkaniec Torunia, który ma piec kaflowy bądź stary kocioł grzewczy, może przyjść, zaaplikować i część środków zostanie mu zwrócona - informuje Paweł Gulewski radny PO.

Jak informuje radny Gulewski, w 2017 roku - przy wsparciu z programu „Kawka” - miasto wymieni duże kotły grzewcze oraz 335 pieców kaflowych, ale w 2018 roku rządowego dofinansowania ma już nie być. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia, radny PiS Michał Jakubaszek podkreśla, że rząd podejmuje szereg działań, by jakość powietrza była coraz lepsza. W sprawie stanowiska przygotowanego przez radnych PO, klub PiS nie podjął jeszcze decyzji. - Klub radnych PiS musi zapoznać się z tym dokumentem, materiałem i wówczas ustosunkujemy się do tego, ale na pewno intencją klubu radnych PiS jest to, aby środowisko w Toruniu było coraz czystsze - mówi wiceprzewodniczący Jakubaszek.

Jednocześnie miasto Toruń realizuje własny program antysmogowy.