Dzięki współpracy z firmami NBP otrzymuje niezbędne dane do przygotowywania raportów i analiz. Bez przedsiębiorców nie byłoby badań, a co za tym idzie - prognoz dotyczących rozwoju kraju. Z przedstawicielami mniejszych i większych firm z regionu spotkał się członek zarządu NBP, Paweł Szałamacha.

Dane pochodzące z branży budowlanej, przemysłowej, czy handlu w formie ankiet trafiają do oddziałów regionalnych Narodowego Banku Polskiego. Na ich podstawie tworzone są raporty, na których buduje się prognozy rozwoju kraju; czyli to, co w najbliższych miesiącach może wydarzyć się w gospodarce. - Narodowy Bank Polski zbiera informacje z wielu danych. To jest jedno z naszych źródeł, ale takie najbardziej bezpośrednie - od przedsiębiorców. Na podstawie tych informacji i tych analiz zarząd banku, Rada Polityki Pieniężnej podejmuje te kluczowe decyzję dotyczące polityki pieniężnej banku - podkreśla Leszek Beszczyński, zastępca dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Bydgoszczy.

Około 150 mniejszych i większych przedsiębiorców z Kujaw i Pomorza przekazuje dane dotyczące m.in. cen i liczby transakcji. Ankiety wypełniają regularnie, a wysyłają je do NBP raz w miesiącu lub raz na kwartał. - To są dane, które pochodzą z aktów notarialnych, dane transakcyjne. Są to informacje o nieruchomościach, o typach nieruchomości, oraz ich cenach - Te pytania, które bank zadaje i musimy odpowiedzieć w ankiecie, są to bardzo precyzyjne dane, tzn. dotyczące ceny wynajmu, długość kontraktu, również wielkości tych umów - zdradza Oskar Hunger z Hunger Development.

Z przedsiębiorcami spotkał się we wtorek członek zarządu NBP, Paweł Szałamacha, który dziękował za współpracę i pomoc w przygotowywaniu prognoz gospodarczych. A te dla kraju są optymistyczne. - Nie ma żadnych przesłanek, aby przypuszczać, że nastąpi jakieś gwałtowne hamowanie gospodarki. Rozwijamy się w całkiem przyzwoitym tempie. Inflacja jest pod kontrolą. W związku z tym, patrząc na to, co może nas spotkać w najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu miesiącach, ja jestem ostrożnym optymistą - przyznaje Paweł Szałamacha.

Badania ekonomiczne są jedną z ważniejszych funkcji Narodowego Banku Polskiego. Na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące stóp procentowych, czy polityki emisyjnej.