Udowadniają, że nawet na emeryturze nie brakuje im energii i chęci do nauki. Studenci-seniorzy oficjalnie rozpoczęli rok akademicki. Inauguracja odbyła się w siedzibie Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - w auli Copernicanum UKW.

Podczas środowej inauguracji nie zabrakło „Gaudeamus Igitur” i oficjalnego przyjęcia w poczet studentów. Na seniorów czekają zajęcia m.in. z informatyki, historii, czy sztuki. Nie zabraknie również zajęć językowych i sportowych. Seniorzy nie tylko uczą się nowych rzeczy i udzielają społecznie. Chętnie biorą też udział w organizowanych kursach, spotkaniach i wycieczkach.

Osób, które emeryturę chcą spędzić aktywnie nie brakuje. Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przyciągnął w tym roku akademickim około 340 słuchaczy.