Zrównoważony rozwój polityki regionalnej, wyzwania stojące przed samorządami w XXI wieku i czynniki wpływające na rozwój różnych obszarów Europy - m.in. o tym rozmawiano w Toruniu na VI Forum Regionów Polski i Chorwacji, w której wzięli udział samorządowcy i przedstawiciele dyplomacji z obu krajów.

- Jeżeli chodzi o naszą współpracę, to ona z każdym rokiem staje się coraz lepsza. My na Polskę patrzymy prawie jak wzór, bo Polska weszła do Unii Europejskiej 10 lat wcześniej niż my i ma w zakresie wykorzystania funduszy unijnych pewne doświadczenia - nie ukrywa Goran Pauk, przewodniczący Związku Żupanii Chorwackich.

- To była wymiana doświadczeń obydwu partnerów. My wiemy o tym, że byliśmy w Unii Europejskiej wcześniej, natomiast bez wątpienia nauczyliśmy się równie dużo od Chorwatów, którzy słyną z gospodarności i z tego, że są świetnie funkcjonującym i rozwijającym się krajem - podsumowuje Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

- Chcę podkreślić, że ta współpraca między polskimi i chorwackimi regionami ma także dobry i duży wpływ na nasze stosunki na poziomie państwowym - zaznacza Andrea Bekić, ambasador Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej.

- Myślimy o przyszłości Unii Europejskiej. Myślimy i bardzo poważnie dyskutujemy o przyszłości polityki spójności; tej polityki która wciąż dla nas - zarówno samorządowców Polsce, jaki Chorwacji - jest bardzo ważna - zapewnia Olgierd Geblewicz, prezes Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.