Do 100 tys. zł dotacji na przetwórstwo produktów rolnych. Do 29 kwietnia można składać wnioski o przyznanie wsparcia. Mogą z niego skorzystać indywidualni rolnicy, przedsiębiorstwa oraz zrzeszenia i grupy producentów.

Przetworzone produkty od indywidualnych rolników cieszą się coraz większą popularnością. Właśnie teraz gospodarze mogą ubiegać się o pomoc finansową, która ma ułatwić start tym, którzy dopiero wchodzą na rynek i pomóc rozszerzyć działalność takim, których obecność na nim jest już ugruntowana. - Wiemy, że koszty np. budowy hali produkcyjnych, magazynowych - w przypadku warzyw, owoców, przetwórstwa mleka, mięsa - to ogromne koszty i właśnie Agencja głównie ku temu stworzyła ten projekt, żeby pomagać i pomagamy do 50 proc. kosztów kwalifikowanych takiego biznesplanu - mówi Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu.

Wśród 25 pozycji objętych wsparciem znajdują się m.in. produkcja wyrobów z mięsa, wyrób serów, przetwórstwo mleka czy produkcja soków z owoców i warzyw. W zależności od tego, kto jest wnioskodawcą, maksymalna wartość dofinansowania jest odpowiednio dostosowana do beneficjenta. Indywidualni rolnicy mogą otrzymać maksymalnie do 100 tys. zł, w przypadku przedsiębiorstw jest to 10 mln zł, zrzeszenia, spółdzielnie i grupy producentów mogą ubiegać się o kwotę w wysokości do 15 mln zł.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup i instalację maszyn lub urządzeń do magazynowania i przetwarzania produktów rolnych, ale również oprogramowanie do zarządzania firmą czy procesami produkcji. - Aktualny nabór trwa od 30 marca do 29 kwietnia. W tym okresie przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem mogą składać wnioski o pomoc - przypomina Jolanta Sobecka, zastępca dyrektor ARiMR w Toruniu.

Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest zawarcie przez przetwórcę co najmniej trzyletnich umów z producentami rolnymi, na dostawę minimum połowy surowca do produkcji lub sprzedaży hurtowej.