Działają w różnych dziedzinach, ale łączy ich chęć pomagania innym. O wyzwaniach, pomysłach i doświadczeniach dyskutowali przedstawiciele „pozarządówek” z regionu. We Włocławku odbyło się 19. Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pomoc finansowa, program stypendialny, wsparcie w leczeniu - włocławska Fundacja "Samotna Mama" pomogła już ponad 1,5 tys. rodzinom. - Nazwa "Samotna mama" wskazywałaby na to, że chodzi o mamy, ale coraz więcej ojców dostaje sądowne prawa do opieki nad dzieckiem - zauważa Elżbieta Dynarska, prezes Fundacji "Samotna mama".

To przede wszystkim ciągłe wsparcie, pomocna dłoń. Ta akurat fundacja powstała, by pomagać samotnym rodzicom. By pomagać - w ogóle - organizuje się coraz więcej osób. - Najpierw pomagamy sobie sami, potem pomaga nam sąsiad a potem dopiero instytucja, a więc rozwój wolontariatu, rozwój możliwości w sferze ekonomi społecznej, pozyskiwanie nowych miejsc pracy - to jest przyszłość sektora pozarządowego - uważa Łucja Andrzejczyk, dyrektor Oddziału Rejonowego PCK we Włocławku.

Organizacja - czy to w formie stowarzyszenia, czy jako fundacja - ma możliwość pozyskania na swoje działania środków zewnętrznych. Coraz chętniej i coraz bardziej świadomie „pozarządówki” sięgają po pieniądze, które mogą wykorzystać na pomoc innym. - Widać, że organizacje starają się pracować. Można powiedzieć, że mamy prężne organizacje. I te duże, takie bardzo znane, ale te małe też się bardzo biorą do pracy - ocenia Krystyna Żejmo-Wysocka, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Organizacje pozarządowe pełnią jeszcze jedną, niezwykle ważną rolę. To właśnie one są łącznikiem społeczeństwa z administracją, czy to rządową, ale też z samorządem. Forum celowo, każdego roku, odbywa się w innym mieście. Wszystko po to, by także te lokalne działania, o mniejszym zasięgu, zostały zauważone. - Jest więc też możliwość, by porozmawiać o wspólnych np. projektach, które są możliwe do realizacji, ale też o tym co nas boli - podkreśla dr Anna Napiórkowska, pełnomocnik wojewody ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Uczestnicy tegorocznego forum dyskutowali m.in. o tym, jak najlepiej przygotowywać projekty, na które można otrzymać dofinansowanie. Wśród tematów pojawiło się także tzw. RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie odnośnie ochrony danych osobowych.

21 czerwca w Bydgoszczy i nazajutrz w Toruniu odbędzie się w tej sprawie spotkanie. Na pytania organizacji pozarządowych będzie odpowiadać przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych.