Remont mostu kolejowego, dwóch dworców oraz modernizacja trasy nr 353 łączącej toruńskie stacje z główną na lewobrzeżu - to planowane zadania, które mają być realizowane w Toruniu w ramach programu BiT City 2.

Budynek dworca Toruń Miasto powstał w 1873 roku. Przez te wszystkie lata był świadkiem wielu ważnych wydarzeń w naszej historii. 18 stycznia s1920 roku dworzec był miejscem powitania wojsk polskich wkraczających do Torunia. Teraz on, podobnie jak dworzec Toruń Wschodni, ma doczekać ma się remontu. Obiekty będą nowoczesne i komfortowe dla pasażerów, jednocześnie zachowując zabytkowy charakter. - Będziemy robili wszystko pod ochroną konserwatora zabytków, tak aby te historyczne dworce Toruń Wschodni i Toruń Miasto zachowały swój charakter - deklaruje Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe zajmą się m.in. przebudową przystanku Toruń Miasto. Zamontowane mają zostać tam nowe ławki, system informacji pasażerskiej oraz funkcjonalne oświetlenie. Remontu doczeka się także również historyczny most kolejowy. - Jeśli chodzi o sam most, to byłby albo sam lifting, czyli wymiana nawierzchni, przemalowanie konstrukcji, wymiana elementów - zaznacza Włodzimierz Żmuda, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

To kolejna inwestycja projektu BiT City. Służy on poprawie komunikacji, w tym kolejowej, w dwóch ważnych miastach w województwie kujawsko-pomorskim: Bydgoszczy i Toruniu. - Jest to inicjatywa rządowo-samorządowa, która ma doprowadzić do powstania projektu linii kolejowej nr 353 - bardzo ważnej; bardzo ważnej dla Torunia, dla komunikacji Torunia i Bydgoszczy, co poprawia i wpływa na rozwój całego województwa. Takie inicjatywy bardzo cieszą - przyznaje wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - Jesteśmy przekonani, że efekt tego działania będzie taki, że coraz więcej nas torunian i naszych gości będzie podróżowało koleją; koleją jeżdżącą szybciej i przede wszystkim bardziej wygodnie - nie kryje Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Rząd polski realizuje największy w naszej historii Krajowy Program Kolejowy, dotyczący infrastruktury technicznej, na który przeznaczone ma zostać 67 mld zł. - Realizując ogromny program kolejowy o wartości 67 mld zł, nie można zapominać o mniejszych przedsięwzięciach, których realizacja powoduje, że komfort podróży nie tylko mieszkańców Torunia, ale i całego województwa kujawsko-pomorskiego, ale i wszystkich województw, będzie rósł - podkreśla Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Inwestycje w Toruniu wstępnie szacuje się na kilkaset milionów złotych. Miasto chce starać się o finansowe wsparcie i zakończyć prace w ciągu pięciu lat.